Curs d'Aplicació d'Intel·ligències Artificial Creatives en Power BI/CHAT GPT

Sessió 1: Introducció a les intel-ligències artificials creatives

 • Conceptes bàsics d'intel-ligència artificial
 • Tipus d'intel-ligències artificials creatives
 • Aplicacions de les intel-ligències artificials creatives

Sessió 2: Introducció a ChatGPT

 • Com crear un compte a ChatGPT
 • Com utilitzar les ordres bàsiques de ChatGPT
 • Com generar diferents tipus de contingut creatiu amb ChatGPT

Sessió 3: Ús de ChatGPT a Power BI

 • Com integrar ChatGPT amb Power BI
 • Com utilitzar ChatGPT per generar contingut creatiu per a informes de Power BI

Sessió 4: Ús de les intel-ligències artificials creatives per millorar la visualització de dades

 • Com utilitzar les intel-ligències artificials creatives per generar gràfics i taules dinàmiques més atractius
 • Com utilitzar les intel-ligències artificials creatives per crear narracions visuals.

Sessió 5: Ús de les intel-ligències artificials creatives per a la creació d'informes

 • Com utilitzar les intel-ligències artificials creatives per generar informes més personalitzats
 • Com utilitzar les intel-ligències artificials creatives per crear informes més interactius

Sessió 6: Ús de les intel-ligències artificials creatives per a la generació d'insights

 • Com utilitzar les intel-ligències artificials creatives per identificar patrons a les dades
 • Com utilitzar les intel-ligències artificials creatives per generar recomanacions

Sessió 7: Casos d'èxit de les intel-ligències artificials creatives a Power BI

 • Exemples d'empreses que utilitzen intel-ligències artificials creatives a Power BI

Sessió 8: Exercicis i projectes

 • Exercicis per practicar els conceptes apresos
 • Projectes per aplicar els coneixements adquirits

Es recomana tenir coneixements bàsics de Power BI.

L'alumnat haurà de portar el seu portàtil.

Horari:

08, 09, 10, 11 d'abril de 09:00 a 14:00

Objectiu:

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de:

 • Aplicar les intel-ligències artificials creatives a Power BI per millorar la visualització de dades, la creació d'informes i la generació d'insights.
 • Aquest curs està dissenyat perquè els alumnes aprenguin a utilitzar les intel-ligències artificials creatives a Power BI de forma pràctica i efectiva.
 • Els alumnes aprendran a fer servir ChatGPT per generar diferents tipus de contingut creatiu per a informes de Power BI. També aprendran a fer servir les intel-ligències artificials creatives per millorar la visualització de dades, la creació d'informes i la generació d'insights.
 • Usar ChatGPT i altres intel-ligències artificials creatives per generar diferents tipus de contingut: fórmules DAX, receptes PQ, etc.

Exemples d'usos de les intel-ligències artificials creatives a Power BI:

 • Generació de contingut creatiu per a informes: ChatGPT es pot utilitzar per generar diferents tipus de contingut creatiu per a informes de Power BI, com ara gràfics, taules dinàmiques, narracions visuals, etc.
 • Millora de la visualització de dades: Les intel-ligències artificials creatives es poden utilitzar per generar gràfics i taules dinàmiques més atractius, així com per crear narracions visuals que ajudin a comprendre les dades.
 • Creació d'informes més personalitzats: Les intel-ligències artificials creatives es poden fer servir per generar informes més personalitzats per a diferents audiències.
 • Creació d'informes més interactius: Les intel-ligències artificials creatives es poden utilitzar per crear informes més interactius, que permetin als usuaris explorar les dades de manera més intuïtiva.
 • Generació d'insights: Les intel-ligències artificials creatives es poden utilitzar per identificar patrons a les dades i generar recomanacions.
Dirigit a:

Professionals de qualsevol àrea que vulguin aprendre a fer servir les intel-ligències artificials creatives a Power BI

Aquesta Formació podrà ser bonficada

Ponents:

CIDET

Adreça / Lloc:
Presencial - C. Aribau, 8, Lleida Online (sota confirmació)

Presencial - C. Aribau, 8, Lleida

Online (sota confirmació)