FINESTRETA ÚNICA - CETILL


La Finestreta única del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL), és el «col·legi virtual» a Internet a traves de la qual el col·legiat pot relacionar-se telemàticamente amb el Col·legi, demanar modificacions pel que fa a la seva situació col·legial, a la seva fitxa i dades i iniciar tràmits relatius al seu exercici professional. Així com permet al ciutadà i consumidor un canal per informar-se.

A través de la finestreta única (prevista a la llei del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici) els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació i el seu exercici a través d'un únic punt, per via electrònica i a distància

directivo

profesionesSol·licitud de baixa Passos a seguir per realitzar el procediment de baixa voluntària del servei de col·legiació del Col·legi d'Enginyers de Lleida.El 23 de desembre de 2009 es va publicar al BOE l'anomenada Llei Òmnibus, en el marc del procés de transposició i implantació a l'Estat espanyol de la Directiva de Serveis europea. La nova llei, amb caràcter general, va entrar en vigor el dia 27 de desembre del 2009, els col·legis estan obligats a disposar d'una pàgina web per poder realitzar tràmits necessaris (article 10 de la llei de col-legis).