POLÍTICA DE QUALITAT DEL COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LLEIDA - CETILL


La Política de Qualitat del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL), defineix les directrius i objectius generals establerts per la Junta de govern en relació a la Qualitat, que queden recollits dins els documents del Sistema de Gestió de la Qualitat.

És intenció d’aquesta entitat donar resposta als requisits d’una societat en continu desenvolupament i, per tant, que la Qualitat sigui un criteri que governi el treball diari del CETILL.

directivo
És el nostre compromís
Difondre el sistema de gestió de qualitat i vetllar pel seu compliment
Millorar contínuament la seva eficàcia
Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables
Vetllar per l’aplicació de la normativa tècnica en vigor
Amb el lideratge de la Junta, la complicitat del personal laboral i, amb la participació de tothom, reconeixent esforços i aplicant els recursos necessaris per aconseguir els objectius de qualitat, podrem aconseguir oferir als nostres col·legiats i/o clients, així com a la societat en general un servei eficaç i satisfactori.

Això, es pot dur a terme augmentant de forma continua i progressiva la capacitat de satisfer als nostres col·legiats i/o clients, procurant augmentar la nostra pròpia satisfacció i, propiciant el desenvolupament professional i personal, tant dels nostres col·legiats i col·legiades com del personal de la nostra organització.

En la mesura que aquest compromís es mantingui present en cadascú de nosaltres i sigui visible en la forma d’actuar col·lectiva, farem realitat la Política de Qualitat del Col·legi.