Curs Pràctic Projectes d’aïllament d’activitats i mesures d’aïllament acústic

Sessió 1: (5 hores)

 • L'aïllament com a concepte teòric: Quantificació de l'aïllament, índexs avaluadors, llei de masses, fenomen de coincidència, parets dobles.
 • L'aïllament a la pràctica: Flancs i camins secundaris.
 • Projectes d'activitats: estructura i contingut.
 • Aplicació al projecte d'activitats: Assajos i bases de dades, model de Sharp, ISO 12354, softwares utilitzats Càlculs i justificacions de compliment.
 • Exemples pràctics. Solucions típiques en funció de les tipologies d'activitats.

Sessió 2: (5 hores)

 • Mesures d'aïllament acústic:
 • Marc Normatiu i equips
 • UNE-EN ISO 16283-1: Aïllament al soroll aeri.
 • UNE-EN ISO 16283-2: Aïllament al soroll d'impacte.
 • UNE-EN ISO 16283-3: Aïllament al soroll de façana.
 • Pràctica: Mesura d'aïllament al soroll aeri.

Horari:

06 i 13 de maig de 15:00 a 20:00

Dirigit a:

Enginyers Tècnics Industrial

Ponents:

Eduard Puig
Tècnic del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lluminosa -
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

https://www.linkedin.com/in/eduard-puig-acustic/

Sergi Soler Rocasalbas
Propietari de l'enginyeria acústica Àurea Acústica

http://www.aurea-acustica.com/wordpress/ https://www.linkedin.com/in/sergi-soler-8308084

Adreça / Lloc:
C/Aribau, 8

CETILL