Curs Operador de calderes industrials

PROGRAMA

  • Conceptes bàsics
  • Generalitats sobre calderes
  • Combustió
  • Disposicions generals constructives en caldera pirotubulars
  • Disposicions generals constructives en calderes aquotubulars
  • Accessoris i elements addicionals per a calderes
  • Tractament d'aigua per a calderes
  • Conducció de calderes i manteniment
  • Reglamentació.

 

 

Objectiu:

Aportar els coneixements necessaris per a personal d'empresa que es vulguin examinar i obtenir la competència professional per a actuar com a operador industrial de calderes, segons la normativa d'equips a pressió i més concretament la ITC-EP1 del RD 809/2021.

Horari:

MAIG:
Dimarts i dijous: 14, 16, 21, 28, 30: de 16.15 a 20.15 hores

JUNY:
Dimarts i dijous: 04, 06, 11, 13 de 16.15 a 20.15hores

D'acord amb la nota informativa de la Direcció General d'Industria, les entitats docents ja no poden comunicar nous cursos amb inici posterior a 04/04/2022, i els alumnes que es presentin a examen a partir de 01/06/2022 ho hauran de fer a traves de sol-licituds individuals.

Això significa que Enginyers Lleida, ni cap altra entitat docent autoritzada fins a la data, podrà gestionar els expedients dels alumnes, tal i com es feina fins a l'actualitat i que per tant, els alumnes d'aquest curs hauran de tramitar individualment la seva sol-licitud d'accès a examen d'operador de calderes industrials així com efectuar l'abonament i /o pagament de les respectives taxes.

L'accès a examen passa a ser individual i lliure.

Les dades de l'examen encara no estàn confirmades, s'avisarà a l'alumnat una vegada obert.

Per realitzar la inscripció s'ha de registrar a la pàgina web amb el numero de col·legiat o el DNI de la persona interessada.
En cas de no estar registrar, pots fer la sol·licitud aportant nom i cognoms, DNI i adreça fiscal. Si és a nom de l'empresa, aportar dades fiscals d'aquesta.
Dirigit a:

Les persones que volen ser operadors industrials de calderes i que es volen dedicar a la vigilància, supervisió i control del correcte funcionament de les calderes afectades per la normativa d'equips a pressió.

Ponents:

Sr. Ramon Bòria

Enginyer Tècnic Industrial Elèctric-Nº Col·legiat: 14236-L

Adreça / Lloc:
C/Aribau, 6 Aula 2