CYPEtherm HE Plus

Cas pràctics d'estudi tèrmic d'un edifici amb Cypetherm HE Plus. (no inclou la modelització del model BIM).

 

  • Introducció a la tecnologia Open BIM de CYPE
  • BIMserver.center: introducció a la gestió de projectes.

 

CYPETHERM HE Plus:

  • Configuració de dades generals
  • Definició d'elements de biblioteca.
  • Definició de zones tèrmiques.
  • Definició de sistemes de climatització i unitats terminals.
  • Condicions per al control de la demanda energètica conforme al CTE DB HE-1.
  • Limitació del consum energètic conforme al CTE DB HE-0.
  • Contribució mínima d'energia renovable per a cobrir la demanda d'ACS conforme al CTE DB HE-4.

•             Certificació energètica de l'edifici.

 

Data: 14 de maig de 09:30 a 12:30

Ponents:

Técnico: Ricard Guitart

Adreça / Lloc:
ZOOM ZOOM