Jornada Tècnica amb e-distribución: Fluix i Tràmits de nous subministres i la plataforma web - 05/06/2024 de 10:00h a 12:00h

Primera jornada de les Jornades Tècniques amb e-distribución 05/06/2024 de 10:00h a 12:00h 18/06/2024 de 10:00h a 12:00h 09/07/2024 de 10:00h a 12:00h

Jornada Tècnica amb e-distribución: Fluix i Tràmits de nous subministres i la plataforma web - 05/06/2024 de 10:00h a 12:00h

Programa:

Actualització del marc normatiu per a la gestió de peticions de nous subministraments, així com una revisió del flux que se’n deriva per a la gestió des de la petició inicial fins a la posada en servei per a la contractació del subministrament. Així mateix es realitzarà una presentació de la plataforma web de EDRD per a la tramitació de nous subministraments que permet donar resposta a la demanda d’informació i digitalització d’aquests tràmits.

Aquesta jornada ofereix una oportunitat única per obtenir coneixements actualitzats, compartir experiències amb altres professionals del sector i conèixer de primer mà les funcionalitats web per a la tramitació àgil de nous subministraments.

  • Flux de gestió de nous subministraments.
  • Informació web pública EDRD.
  • Funcionalitats web privada EDRD.
  • Torn obert de dubtes o consultes.
Objectiu:

Jornada Tècnica amb e-distribución: Fluix i Tràmits de nous subministres i la plataforma web - 05/06/2024 de 10:00h a 12:00h

Jornada Tècnica amb e-distribución: Autoconsum. Modalitats i tràmits de connexió a la xarxa de distribució - 18/06/2024 de 10:00h a 12:00h

Jornada Tècnica amb e-distribució: Modificacions d’instal·lacions d’enllaç d’autoconsum. 09/07/2027 de 10:00h a 12:00h

Ponents:

Jornada Tècnica amb e-distribución: FLUX I TRÀMITS DE NOUS SUBMINISTRES I LA PLATAFORMA WEB.

Ponents: Sr. A.Ródenas, Responsable Disseny i Permisos Catalunya.

                Sr. X.Fortuny - Gestió d’Operacions Comercials.

Adreça / Lloc:
C/ ARIBAU, 8, LLEIDA