Jornada Tècnica amb e-distribució: Modificacions d’instal·lacions d’enllaç d’autoconsum. 09/07/2027 de 10:00h a 12:00h

Tercera jornada de les Jornades Tècniques amb e-distribución 05/06/2024 de 10:00h a 12:00h 18/06/2024 de 10:00h a 12:00h 09/07/2024 de 10:00h a 12:00h

Jornada Tècnica amb e-distribució: Modificacions d’instal·lacions d’enllaç d’autoconsum. 09/07/2027 de 10:00h a 12:00h

Programa

La nova instrucció tècnica DGI 12/2023, per la qual s'estableixen les condicions i el procediment a seguir, en matèria de seguretat industrial, per posar en servei les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaiques que s'acullin al règim de compensació d'excedents en baixa tensió, defineix que l’empresa distribuïdora podrà denegar la connexió si en el moment de la posta en marxa de la instal·lació d’autoconsum, es constaren situacions de risc en la instal·lació (inclosos els establerts a la instrucció).

Aquesta jornada ofereix una oportunitat única per obtenir coneixements actualitzats, compartir experiències amb altres professionals del sector i presentar les modificacions necessàries establertes a la instrucció per poder connectar un autoconsum a Catalunya.

  • Tipus d’instal·lacions de generació i normativa aplicable.
  • Requisits per realitzar inspecció prèvia o comprovació de posta en marxa.
  • Tipus d’esquemes d’instal·lacions d’autoconsum i les seves adaptacions.
Objectiu:

Jornada Tècnica amb e-distribución: Fluix i Tràmits de nous subministres i la plataforma web - 05/06/2024 de 10:00h a 12:00h

Jornada Tècnica amb e-distribución: Autoconsum. Modalitats i tràmits de connexió a la xarxa de distribució - 18/06/2024 de 10:00h a 12:00h

Jornada Tècnica amb e-distribució: Modificacions d’instal·lacions d’enllaç d’autoconsum. 09/07/2027 de 10:00h a 12:00h

Ponents:

Jornada Tècnica amb e-distribució: Modificacions d’instal·lacions d’enllaç d’autoconsum. 09/07/2027 de 10:00h a 12:00h

Ponent: Sr. J.C. Fernandez, Responsable Inspeccions i Recuperació d’Energia Catalunya.

               Sr. E. Bosacoma, Tècnic Gestor Incidències de la Mesura.

Adreça / Lloc:
C/ ARIBAU, 8, LLEIDA