Curs de Gestió del Projecte - ONLINE SINCRONIC

GESTIÓ DE PROJECTES

 • Introducció a la Direcció de Projectes
 • Enfocament actual en la industria i els serveis
 • Complexitat, innovació, coneixement i qualitat als projectes
 • La Funcionalitat als Projectes: Informació prèvia / documentació
 • Els recursos als projectes: econòmics, humans, i de temps
 • Aspectes legals i reglamentaris
 • Equip del Projecte
 • Objectius externs i interns del Projecte
 • Limitacions, Restriccions i Precedències als Projectes
 • Organització i Estructura del projecte
 • Etapa de Planificació: Projecte, Subprojectes i Tasques
 • Planificació Temporal: PERT, GANNT, camí crític
 • Etapa de Llançament

QUALITAT DEL PROJECTE

 • Organització del Projecte
 • Seguiment i Control del Projecte
 • Qualitat Tècnica
 • Qualitat Mediambiental
 • Prevenció de Riscos Laborals del Projecte
 • Cicle de vida del objecte del projecte / reciclatge
 • Declaració de Conformitat CE
 • Certificacions i Llicències
 • Documentació del Projecte
 • Desviacions Funcionals, de Recursos i Temporals
 • Finalització del Projecte

Horari:

06, 13, 20 de maig de 15:00 a 19:00

Objectiu:

Potenciar l'eficàcia en la gestió de l'empresa.

Dirigit a:

Persones que compleixen funcions de comandament intermedi i/o direcció, i que necessiten eines per planificar, implantar, gestionar, controlar i avaluar processos i projectes dins l'empresa.

Aquesta Formació podrà ser bonficada

Ponents:

CIDET

Adreça / Lloc:
Online Online