Curs de Gestió Pràctica dels Residus Industrials

La gestió dels residus suposa per a les empreses el desenvolupament de diverses tasques que deriven de l'aplicació de la legislació vigent en matèria de residus a nivell europeu, estatal, autonòmic i local. Aquestes tasques són de tipus tant operatiu com administratiu i, a la pràctica, ambdós àmbits s'han de saber conjugar amb d'altres necessitats de l'empresa com poden ser: la reducció de costos, l'optimització dels recursos, l'agilitat en els processos operatius interns, les exigències en matèria de seguretat i salut laboral, la gestió ambiental general de l'empresa, etc.

Per assegurar una correcta gestió dels residus i l'activació de processos de millora que estiguin orientats al compliment legal, a l'eficiència en els recursos i a la reducció dels riscos i dels costos, és necessari que les persones designades per l'empresa com a responsables de la gestió dels residus disposin de coneixement, eines i recursos necessaris.

Recordem que el termini per a presentar la declaració anual de resiud és abans del 1r trimestre de l'any (31 de març de 2024)

Horari:

14 de marçde 10:00 a 17:00

Objectiu:
  • Oferir suport didàctic i formació al personal de les empreses que requereixi formació sobre gestió de residus industrials
  • Promoure el creixement intern dels recursos humans de l'empresa i la capitalització de coneixement
  • Afavorir l'autonomia de l'empresa i dels tècnics en la realització dels tràmits relacionats amb la gestió dels residus industrials
  • Estimular l'intercanvi d'experiències i de coneixement entre les empreses i l'administració competent en matèria de residus.
Dirigit a:
  • Empreses ubicades a Catalunya que generin residus industrials i que tinguin la necessitat de formar el propi personal en la gestió dels residus (responsables/tècnics de producció, responsables/tècnics de medi ambient, o altres funcions encarregades de la gestió dels residus dins de l'empresa) .
  • Tècnics que vulguin incrementar el seu coneixement en matèria de residus industrials o es trobin en situació de gestionar els residus o donar suport a empreses del sector industrial.
Ponents:

Blanca Foix

Consultora experta en gestió ambiental i legislació i a més treballa, entre altres, com a auditora de sistemes de gestió ambiental

Adreça / Lloc:
C. Aribau, 8 Zoom (sota inscripció prèvia)

La formació és realitzarà al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida i online (sota inscripció prèvia).