Curs Pràctic de mesurament i avaluació del soroll

Sessió 1: (5 hores)

 • Repàs normatiu.
 • Evolució futura de la normativa.
 • Procediments de mesura: immissió interior i immissió exterior.
 • Avaluació de resultats, mètodes de càlcul.
 • Discussió de casos pràctics.

Sessió 2: (5 hores)

 • Discussió de casos pràctics-2.
 • Mitjans i equips.
 • Pràctica: Mesura d'immissió en ambient interior.
 • Preparació pla mostreig.
 • Mostreig.
 • Descarrega de dades.
 • Realització de càlculs.
 • Avaluació de resultats

Horari:

18 i 21 de març de 15:00 a 20:00

Dirigit a:

Enginyers Tècnics Industrial

Ponents:

Eduard Puig
Tècnic del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica -
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

https://www.linkedin.com/in/eduard-puig-acustic/

 

Adreça / Lloc:
C/Aribau, 8

CETILL