Quina és la diferència entre “competències” i “atribucions professionals”? Recordatori de les atribucions professionals dels Enginyers Tècnics i Graduats de la branca Industrial
19/04/2024

Us recordem que, segons la Llei 12/1986, de l'1 d'Abril, sobre Regulació de les Atribucions Professionals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics i Disposicions Complementàries (plenes en la seva especialitat) existeixen limitacions segons la teva especialitat.

Quina és la diferència entre “competències” i “atribucions professionals”?

Les competències són els coneixements que s'adquireixen al llarg de la vida a través de la formació o experiència professional (Desenvolupament Professional Continu). Un professional pot adquirir una aptitud que es converteix en competència, però per a aconseguir una atribució legal no sols es requereix el coneixement, a més fa falta un document que li acrediti que pot fer ús d'aquesta destresa a través d'un marc normatiu. A Espanya el títol acadèmic oficial confereix les atribucions específiques determinades per Llei, sent important destacar que les titulacions universitàries formen competencialment a l'alumne, però no totes donen accés a aquestes atribucions professionals.

Amplia la informació accedint: https://cogiti.es/atribuciones-profesionales-itis