Increment col·legial del 3% en Enginyers Lleida
22/03/2024

Durant les Assemblees Generals Ordinàries del CETILL – AETILL celebrades el 20 de març en la seu d'Aribau,8, Enginyers Lleida va anunciar un increment del 3% en el nombre de col·legiats durant l'any 2023. Aquest increment va ser destacat com el més alt en l'àmbit estatal.

El degà, Ramon Grau, va informar sobre les millores realitzades a la seu del Col·legi, incloent-hi una renovació de mobiliari i l'adequació de la primera planta per millorar l'atenció al col·lectiu. A més, es va destacar la implementació d'un nou sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Aquesta nova ERP incorpora noves funcionalitats per millorar el servei als col·legiats.

Pel que fa a la formació, es va fer èmfasi en l'oferta d'una formació continuada de qualitat. Es van dur a terme més d'una dotzena de cursos, amb un augment de la formació en línia i la formació "in company" en diferents empreses del territori. A finals del 2023, es va començar a treballar en l'àmbit del Consell de Catalunya, per implementar una nova plataforma de formació comuna, amb l'objectiu d'augmentar l'oferta formativa al col·lectiu i de millorar-ne la qualitat, es preveu que es pugui implementar durant aquest any 2024.