La responsabilitat civil professional de l'Enginyer Tècnic Industrial en l'actualitat
10/07/2024

Article on es relaciona la responsabilitat civil professional de l'Enginyer Tècnic Industrial en l'actualitat i amb la importància de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil professional que doni cobertura a les responsabilitats exigibles.

En la notícia publicada es valora un cas real, l'evolució del cas i la finalització de l'expedient en un cas en què l'Enginyer Tècnic Industrial exercia la funció de Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució d'una determinada obra.

Podeu consultar l'entrada al blog, la notícia i l'exposició del cas real al document adjunt.