Els projectes d'energies renovables visats per Enginyers Tècnics Industrials van augmentar un 280% en el període 2019-2023, mentre es manté estable el nombre global de treballs realitzats en l'àmbit industrial, que van superar els 230.000 en 2023
12/06/2024

Madrid, 30 de maig de 2024.- El sector de les energies renovables, amb 24.107 projectes visats en 2023, és el que més ha crescut, fins a aconseguir una pujada del 280% en l'últim lustre, des de 2019, quan es van visar 6.351 projectes. Per part seva, els treballs realitzats per aquest col·lectiu professional en el sector de l'energia, de manera global, van créixer un 65% en el període 2020-2023, amb prop de 70.000 projectes visats l'any passat, una xifra pràcticament similar a la de 2022. Aquestes dades reflecteixen i afermen a aquests professionals de la branca industrial de l'Enginyeria com els principals protagonistes en la transició energètica i ecològica del nostre país.

De nou, més del 80% dels projectes que es van dur a terme en el sector industrial, en 2023, van ser realitzats per aquests enginyers, segons dades consultades en les memòries anuals dels col·legis professionals en els quals estan col·legiats.

En termes absoluts, l'activitat de projectes visats en tot el país pels 49 Col·legis de Graduats i Enginyers de Tècnics Industrials, integrats en el Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial d'Espanya (COGITI), va ascendir a 230.230, una xifra que reflecteix el gran nombre de treballs realitzats per aquests professionals, ja que són presents en pràcticament totes les àrees productives, on apliquen els seus coneixements tècnics per a concebre, dissenyar i implementar nous processos, productes i sistemes que fan més fàcil la vida quotidiana.

Si comparem l'evolució de les dades de visat dels últims cinc anys, en 2019 es van visar 221.710 projectes, que van decaure fins als 189.471 en 2020, degut principalment a la crisi generada per la pandèmia del coronavirus. Una situació que en 2021 va millorar de manera considerable, en tractar-se d'un sector fonamental en l'economia, quan es van aconseguir xifres molt similars a les de 2019, concretament 221.388 treballs realitzats, i en 2022 es van superar fins i tot els 240.000. La tendència en 2023 ha continuat sent positiva, fins a arribar a superar els 230.000 projectes visats.

En termes percentuals, els projectes visats en el període 2020-2023 han augmentat un 22%, i un 4% respecte als valors prepandèmia, en 2019.

 • El sector de l'energia i les renovables encapçalen els projectes visats

El sector de la “Energia” continua sent el que recull un major volum de treballs visats, amb un total de 68.207 treballs realitzats en aquest àmbit, en 2023, i que també ha experimentat una forta pujada des de 2019, quan es van visar 48.452 projectes (19.755 menys), 26.840 més que en 2020 (41.367), 16.086 més que en 2021 (52.121 projectes visats), i 1.814 menys que en 2022 (70.021 projectes).

De manera global, els treballs realitzats per aquests professionals en el sector de l'energia van créixer un 65% en el període 2020-2023, amb prop de 70.000 projectes visats l'any passat, una xifra pràcticament similar a la de 2022.
En termes percentuals, prop del 30% del total dels projectes visats es van dur a terme en el sector de l'energia; un percentatge que ha augmentat respecte a 2021, quan representava el 25%, i es manté estable respecte a 2022.

Així mateix, d'acord amb els projectes visats, es destaca que el sector de les energies renovables és el que més ha crescut, ja que va arribar a aconseguir una pujada del 376%, en el període 2020-2022, i del 288% respecte a 2019 (previ de la pandèmia del coronavirus). Per part seva, en els últims 5 anys, l'increment total ha estat del 280%, amb 24.107 projectes visats en 2023.

Aquestes dades reflecteixen que una mica més d'un terç dels projectes del sector energètic corresponen a l'àmbit de les energies renovables, en el qual aquests professionals tornen a ser un any més un element clau i una peça essencial en l'evolució i innovació d'aquesta activitat productiva. El punt d'inflexió es va produir en 2021, quan aquests projectes es van duplicar: de 5.176 (en 2020) a 10.061, i el salt va ser encara major en 2022, quan aquesta xifra va passar a ser més de doble: 24.677 treballs visats en total, un número pràcticament similar al de 2023, i gairebé 5 vegades més que els projectes visats en 2020.

Dins d'aquest sector de les energies renovables, la major part dels treballs correspon a l'energia solar fotovoltaica (23.584), que suposa més d'un 1.000% d'increment respecte a les xifres de 2019 (1.916 projectes visats).

Per part seva, en l'àmbit de climatització i condicionament, que comprèn aire condicionat, calefacció, fred industrial, ventilació-extracció, solar tèrmica, lampisteria, etc., els projectes visats en 2023 han experimentat una pujada del 18% respecte a 2022, però continua sent inferior a la xifra de 2019 que, amb 7.377, va ser el millor any de l'últim lustre.

 • Lleu descens en els projectes de l'àmbit de la seguretat industrial Per blocs d'activitat, l'àmbit de la seguretat, relacionat amb els incendis, emergències i el medi ambient, continua com el segon amb major nombre de projectes visats.

En 2023 es van visar 22.700 projectes relacionats amb l'àrea de la seguretat, una xifra lleugerament inferior a la de 2022 (24.158), quan va tenir un repunt respecte als anys anteriors, però en general, es manté estable des de 2019.

 • El sector de les instal·lacions industrials segueix sense aconseguir els valors anteriors a la pandèmia

El tercer sector en nombre de projectes visats correspon a les instal·lacions industrials, amb un total del 17.289, en 2023. Aquest àmbit inclou la realització de treballs en indústries de la fusta, agroalimentàries, automoció, químiques, tèxtil, petrolíferes, elèctrica, electrònica o gas, així com en les instal·lacions de naus industrials i altres infraestructures.

En els últims cinc anys, aquest sector no ha deixat de disminuir, i ha experimentat un descens del 37% en el nombre de projectes visats, si es compara amb la xifra de 2019 (27.486), i d'una mica més del 19% respecte a 2022 (21.435).

El major nombre de treballs visats va ser el concernent a les instal·lacions elèctriques (5.014), encara que continua sent inferior al de 2019 (8.037). Va haver-hi un repunt en els anys 2021 i 2022, amb 9.659 i 9.631 projectes, respectivament; però en 2023 es van visar 4.617 treballs menys (gairebé la meitat).

En el cas concret de les instal·lacions de naus industrials, el nombre de projectes visats s'ha mantingut pràcticament estable, respecte a 2022 (3.062 enfront dels 3.016 de 2023), així i tot, són 1.588 menys que en 2019 (4.604).

 • Lleuger descens en les llicències d'activitat en el període 2019-2023 i es manté estable respecte a 2022

Pel que fa a les llicències d'activitat dels negocis, en 2023 aquesta xifra es va situar en 15.465, pràcticament similar a la de 2022 (15.991). La pitjor dada es va produir en 2020, en plena pandèmia, amb 13.825 projectes visats. En 2019 van ser 17.874, per la qual cosa, en termes percentuals, aquests treballs han experimentat un descens del 13%.

 • Els projectes visats en els àmbits del medi ambient, grues, enllumenat públic, comunicacions, direcció i fi d'obra, i instal·lacions temporals van tornar a superar les xifres de 2019

Així mateix, també és ressenyable el nombre de projectes realitzats en diversos àmbits, perquè com ja va ocórrer en 2022, es van superar les xifres de 2019 (abans de la pandèmia).

 • Medi ambient: en 2023 es van visar 1.614 projectes, una quantitat superior als 1.248 de 2022, i 574 més que en 2019 (1.040).
 • Grues: 4.999 projectes visats, una mica menys que en 2022 (5.609) i 2021 (5.049), i superior a les xifres de 2020 (3.599) i 2019 (4.340).
 • Enllumenat públic: 888 projectes visats en 2023, enfront dels 856 de 2022, 829 de 2021, 840 de 2020 i 719 de 2019.
 • Comunicacions: 3.377 projectes visats en 2023, 2.654 en 2022, 3.949 en 2021, 4.167 en 2020 i 2.708 en 2019.
 • Direccions d'obra: 19.258 projectes visats en 2023, 17.600 en 2022, 15.497 en 2021, 16.722 en 2020, i 17.515 en 2019. En aquest àmbit, en 2023 es van superar les xifres dels 4 anys precedents.
 • Fi d'obra: 10.087 projectes visats en 2023, 7.634 en 2022, 6.536 en 2021, 9.825 en 2020, i 8.268 en 2019.
 • Instal·lacions temporals: 5.542 projectes visats en 2023, 5.687 en 2022, 2.627 en 2021, 1.709 en 2020, i 5.197 en 2019.
 • Continua el lleuger descens en obra civil, vehicles, i aparells d'elevació

En aquests àmbits, les xifres de projectes visats no han arribat a aconseguir encara les de 2019, com és el cas de l'obra civil (3.796 en 2023, 4.559 en 2022, 3.960 en 2021, 2.441 en 2020 i 5.650 en 2019), vehicles (4.443 en 2023, 4.842 en 2022, 4.873 en 2021, 4.559 en 2020, i 6.653 en 2019), i aparells d'elevació (305 en 2023, 802 en 2022, 1.196 en 2021, 653 en 2020, i 1.199 en 2019).

 • Estabilitat en l'àmbit de les perícies 

Per part seva, l'àmbit de les perícies s'ha mantingut pràcticament estable en l'últim lustre, amb les següents xifres: 2.366 en 2023, 2.397 en 2022, 2.341 en 2021, 1.916 en 2020, i 2.688 en 2019.