Regulació plantes fotovoltàiques flotants en embassaments en domini públic hidràulic
10/07/2024

El Consell de Ministres de 9 de juliol de 2024,  aprova el Reial Decret que regularà els requisits per a la concessió de permisos per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques flotants en embassaments situats en el domini públic hidràulic (DPH).

Es podrà ocupar entre un 5 i un 15% de la superfície útil de l'embassament. Les concessions tindran una durada màxima de 25 anys.

Podeu ampliar la informació:

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2024/julio/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-la-instalacion-de.html