Que és el torn de treball?


El torn de treball és un directori de col·legiats habilitats per a l'exercici lliure de la professió, els quals són experts en determinades àrees de les diferents especialitats.
Aquest directori es posa a disposició del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, per tant a la societat, per tal de poder atendre aquelles peticions que ens arriben directament a la nostra entitat.

Com funciona?

Els CETILL disposa d'un directori de col·legiats que han cedit les seves dades per a l'execució de determinats treballs, que ens arriben directament a l'entitat.
Quan ens arriba una sol·licitud d'un nou treball, es determina en quina especialitat queda inclosa i en quina àrea geogràfica queda inclosa.
Posteriorment es determina el col·legiat que realitzarà aquesta tasca en funció del nombre de torns de treball que hagi anat realitzant.
Una vegada s'assigna a un col·legiat, ens posem en contacte amb aquest per oferir-li el torn i les dades de contacte.
A partir d'aquest moment serà el col·legiat que es posarà amb contacte amb el client final.

Quin cost té?

El cost d'aquest servei és gratuït per al col·legiat, mentre que el cost del treball serà el que determini l'enginyer tècnic i que accepti el client final.

Com puc accedir al torn de treball?

L'accés al torn de treball és voluntari per part dels col·legiats.
Tan sols han de complir el requisit d'estar habilitats pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, amb tot el que això comporta.
L'alta al torn de treball es realitza mitjançant l'emplenat i entrega al CETILL del model TT01 que s'adjunta en aquest apartat i emplenant la sol·licitud del formulari següent.
La seva renovació és anual.
Podeu donar-vos d'alta al torn de treball en qualsevol moment de l'any


Beneficia’t de les advantatges, Col·legiant-te aqui
logo